iraneconomy.ir

۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
فارس گزارش می‌دهد

خبری از برگزاری مجامع ۲۳ بانک نیست/ گریز زیان‌ده‌ها در سایه منازعه دو نهاد متولی

الزام بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی، قبل از برگزاری مجمع بانک‌ها را نسبت به مشخص شدن زیان‌ و یا کاهش شدید سود نگران کرده است و همچنان به‌ دنبال راه گریزی برای عبور از این گردنه نظارتی هستند.
آخرین اخبار
بازار
بازار
آب و هوا: تهران
C ۲۶
صاف رطوبت : ۱۵% سرعت باد : ۱۷.۷۰ کیلومتر