۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
ورق در بازار مسکن برگشت!

ورق در بازار مسکن برگشت!

ورق در بازار مسکن بهمن‌ماه برگشت و بانک مرکزی می‌گوید تعداد معاملات در شهر تهران ۴۰ درصد افزایش یافته. رشد قیمت هم در حال نزدیک شدن به صفر است و شاهد کاهش پنج درصدی در تورم مسکن تهران بوده‌ایم .