۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
حاکمیت شرکتی، فرصتی برای بهبود عملکرد آنها

حاکمیت شرکتی، فرصتی برای بهبود عملکرد آنها

اولین عناوین و گزارش‌های مرتبط با حاکمیت شرکتی به انگلستان و گزارش کادبری (Codbury) باز می‌گردد؛ نقطه‌ای که بحران‌ها و سوءعملکردها از درهایی وارد شده که همه را غافل گیر کرده و کسی تدبیری برای آن نداشته است.
چهار صفر از پول ملی حذف شد
بر اساس مصوبه امروز هيأت دولت؛

چهار صفر از پول ملی حذف شد

تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از آن همواره در چند سال اخیر مطرح بوده است. در یازدهم دی ماه ۱۳۹۷ و با رونمایی از ایران چک‌های جدید، یک بار دیگر موضوع حذف صفر از پول ملی به خبر رسانه‌ها تبدیل شد. در نهایت امروز هيأت دولت حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد.