eghtesadenow.ir

۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
آخرین اخبار

توصیه مرکزپژوهش ها به نمایندگان مجلس برای تسریع در اصلاح ساختار دولت

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بهانه ارایه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به صحن مجلس، گزارشی از روند تغییر ساختار دولت ها ارایه کرد.
۲۶ فروردين ۱۳۹۷ شناسه خبر : ۳۴۴۲
توصیه مرکزپژوهش ها به نمایندگان مجلس برای تسریع در اصلاح ساختار دولت

به گزارش ایران اکونومی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بهانه ارایه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به صحن مجلس، گزارشی از روند تغییر ساختار دولت ها ارایه کرد.
در بخش مقدمه این گزارش آورده شده است: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ازجمله سازمان هایی است که بحث تغییر ساختار آن در طی سال های اخیر همواره مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. طرح حاضر درواقع ششمین طرح طی 9 سال اخیر است که تغییر ساختار و جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در ساختار و تشکیلات کلان دولت هدف قرار داده است. 
مهمترین دلیل پیگیری تغییر ساختار این سازمان، نظارت پذیر شدن مستقیم عملکرد این دستگاه اجرایی توسط مجلس و حصول اطمینان از حرکت هدفمند و بایسته جهت تحقق اهداف این بخش در افق چشم انداز بیست ساله است.
در ادامه این بخش خاطر نشان شده است: مطالعه تطبیقی انجام شده در ساختار 50 کشور دنیا نشان می دهد که 15 کشور دارای وزارتخانه مستقل گردشگری هستند و در 35 کشور نیز امر گردشگری یا در دیگر وزارتخانه ها سازماندهی شده و یا اینکه دارای ساختاری غیر از وزارتخانه دارند. بررسی های صورت گرفته در این کشورها نشان می دهد، گردشگری در کشورهایی که دارای وزارتخانه های مستقل برای این امر نیستند عموماً ذیل وزارتخانه های اقتصاد، ورزش، فرهنگ، صنعت و تجارت و بعضاً ذیل وزارت حمل ونقل سازماندهی شده است.
طرح 'تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری' با یک ماده و دو تبصره در جلسه علنی مورخ 29/1/1396 اعلام وصول شده است. براساس این طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف فعلی به وزارتخانه تبدیل خواهد شد. این طرح با الحاق یک تبصره به آن با هدف جلوگیری از افزایش نیروی انسانی، امکانات و بارمالی برای وزارت جدید و به تبع آن رفع ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، در تاریخ 6/9/1396 به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است. 
مرکز پژوهش های مجلس در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات می افزاید: براین اساس در صورتی که قانونگذار به دنبال تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی است این امر را می تواند از طرق دیگر ازجمله وضع قانون خاص یا اعمال اصالحاتی در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تأمین کند.
این مرکزبه نمایندگان پیشنهاد کرد: ضمن رد کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ابتدا بررسی کاملی درخصوص وضعیت فعلی این سازمان و آثار و تبعات هریک از راهکارهای سه گانه فوق صورت پذیرد و سپس نمایندگان بر آن اساس راهکار اصلح را انتخاب کنند.
مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: تجربیات متعدد شکست خورده در اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی کشور نشان از ضعف در تئوری دولت و پارادایم مشخص در حوزه ساختار کلان دولت در کشور دارد که بارها ساختارهای موجود را دچار تغییر و بازگشت به ساختار قبلی کرده است. ضعف در نگاه واحد و فهم مشترک از ساختار و تشکیلات دولت به تصمیماتی منجر شده که نتیجه آن آشفتگی و سردرگمی نظام اداری است و هرگز به تقویت پاسخگویی و شفافیت دولت منجر نشده است. 
همچنین انرژی و منابع فراوانی مصروف بررسی، تصویب و اجرای سیاست هایی شده که در میان حجم وسیع مشکلات و معضلات کشور، کمترین نتیجه مثبت را به همراه داشته است.
بنابراین شایسته است به جای تغییرات موردی و موضعی که غالباً بدون بررسی و پشتوانه نظری کافی صورت میپذیرد و مصادیق متعددی از شکست اهداف مورد نظر از تغییرات ساختاری را میتوان برشمرد، وقت آن است که مجلس شورای اسلامی بازنگری در تشکیلات کلان دولت را از طریق تصویب قانون و پیش بینی سازوکارهایی که موجبات اجرای قانون را فراهم سازد، از دولت مطالبه کند. 
البته چنانچه مجلس در مورد نقشها و وظایف دولت نظریات خاصی داشته باشد می تواند اهداف و استراتژی های بلندمدتی را برای دولت تعیین و در نتیجه تشکیلات متناسب آن را ایجاد کند.
به گزارش ایران  اکونومی حدود یک سال از ارایه لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جونان و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت می گدرد اما هنوز مجلس این لایحه را در دستور کار صحن قرار نداده اند.
منبع: ایرنا
دیدگاه خود را بنویسید
آب و هوا: تهران
C
نيمه ابري رطوبت : ۵۱% سرعت باد : ۶ کیلومتر
خبرنامه