۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
افزایش دو سالن به ظرفیت سینماهای نمایش دهنده فیلم فجر
معاونت فرهنگی – اجتماعی بازار بزرگ ایران اعلام نمود:

افزایش دو سالن به ظرفیت سینماهای نمایش دهنده فیلم فجر

13971111210956
با توجه به استقبال مردم از فیلم‌های جشنواره فجر در سینماهای بازار بزرگ ایران – ایران مال – ستاد جشنواره با افزایش 2 سالن به سالن‌های مجموعه سینمایی ایران مال موافقت کرد.
ادامه مطلب