۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
آخرین بازمانده از یک تیم ۷۵ نفره + فیلم

آخرین بازمانده از یک تیم ۷۵ نفره + فیلم

یکی از ۷۵ هنرمندی است که در کارگاه‌های هنرهای زیبا کار می‌کرده. اسامی استادانی که با او همکار بوده‌اند، تا جایی که به خاطر دارد به زبان می‌آورد، آهی از اعماق قلبش می‌کشد و می‌گوید: «همه‌ی آنها از دنیا رفتند و تنها من مانده‌ام.»