۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
دست به قلم بردن همان و اتهام سیاه‌نمایی همان
عبدالجبار کاکایی مطرح کرد

دست به قلم بردن همان و اتهام سیاه‌نمایی همان

عبدالجبار کاکایی می‌گوید: اگر قرار بود شاعران حرف بزنند، دایره واژگانی که بیان‌کننده منویات مردم است، وجود دارد؛ اما دست به قلم بردن همان و اتهام سیاه‌نمایی همان.
معرفی کتاب آموزه های مدیریت
کتاب آموزه های مدیریت به قلم دکتر جمشید اثنی عشری

معرفی کتاب آموزه های مدیریت

این کتاب بیان می کند که ابعاد مرئی سازمان ها به چشم نمی آید ، علاوه بر این ابعاد، فضاهای خالی بین وظایف، فعالیت ها و فرایند ها و حتی بین سازمان ها در حال گسترش است و هر چه دامنه علوم گسترده تر می شود، این فضای خالی به همان اندازه که بیشتر گسترش می یابند، کمتر به چشم می آیند و هوشمندی مدیریت در درک، شناخت ، کشف و چگونگی بهره گیری از این فضاهای خالی است که می توان آن ها را بخش نادیدنی سازمان ها قلمداد نمود.
تعامل اقتصادی با دیپلماسی واقع گرایی
معرفی کتاب تعامل اقتصادی با دیپلماسی واقع گرایی (بررسی توسعه روابط تهران-باکو) به قلم دکتر جمشید اثنی عشری

تعامل اقتصادی با دیپلماسی واقع گرایی

عوامل موثر بر توسعه روابط پایدار اقتصادی میان دو کشور، همجواری دو کشور که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی و تاریخی است کهمزیتی قابل توجه به شمار می آید و در همین راستا دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان را که در یکی از حساس ترین نقاط جهان واقع شدند در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته است.
آب و هوا: تهران
C ۱۵
ابري رطوبت : ۲۳% سرعت باد : ۱۱.۲۷ کیلومتر
خبرنامه