۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
غول‌های جهانی در صنعت خرده‌فروشی

غول‌های جهانی در صنعت خرده‌فروشی

«موسسه کرنی» در گزارش 2015 خود رتبه 30 کشور برتر به لحاظ توسعه خرده‌فروشی را منتشر کرد. شاخص توسعه خرده‌فروشی بر اساس 4 متغیر «جذابیت بازار، ریسک کشوری و تجاری، اشباع بودن بازار و فشار زمان» اندازه‌گیری شده که از آنها می‌توان به عنوان پنجره‌های فرصت برای سرمایه‌گذاری در نظام خرده‌فروشی نام برد.
بازار چیست؟

بازار چیست؟

در اقتصاد سنتی ایران بازار معمولاً مکانی مسقف بوده که در آن صنف های مختلف در راسته های خاص خود به داد و ستد اشتغال داشته اند.
آب و هوا: تهران
C ۱۵
ابري رطوبت : ۲۳% سرعت باد : ۱۱.۲۷ کیلومتر
خبرنامه