۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
آب و هوا: تهران
C ۱۲
نيمه ابري رطوبت : ۷۳% سرعت باد : ۶.۴۴ کیلومتر
خبرنامه