۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
احیـای امپـراتوری
شی‌جی پینگ، چین را به کدام سمت می‌برد؟

احیـای امپـراتوری

دنیای اقتصاد : شی‌جی پینگ دو هفته پس از نوامبر ۲۰۱۲ که قدرت را در دست گرفت، به نظر می‌رسید که خود را برای یک عکاسی باشکوه آماده کرده است. او رهبران ارشد را به موزه ملی چین که بازسازی شده بود، برد و سرچشمه‌های نابی از قدرت ‌اصیل چینی را به آنها نشان داد مانند سربازان ترا-کوتا از عصر شیان، مجسمه‌های شیشه‌ای از سلسله تانگ و مجسمه‌های برنزی نادر از سلسله شانگ.