۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
بوریس جانسون تهدید به اخراج شد

بوریس جانسون تهدید به اخراج شد

نخست‌وزیر انگلیس در صورت کارشکنی بوریس جانسون، پس از توافق دولت انگلیس بر سر چگونگی اداره مذاکرات برگزیت با اتحادیه اروپا، وی را کنار خواهد گذاشت.