۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
بزرگترین گردهمایی سیاسی جهان در مونیخ؛ هشدار برای تشدید برخی بحران ها در 2018

بزرگترین گردهمایی سیاسی جهان در مونیخ؛ هشدار برای تشدید برخی بحران ها در 2018

یکی از بزرگترین گردهمایی های سیاسی جهان در شهر مونیخ آلمان از امروز جمعه به مدت سه روزبا حضور حدود 30 تن از سران کشورها و دولت ها و بیش از یکصد وزیر برگزار می شود؛ گردهمایی ای که برای بحث درباره چالش های امنیتی جهان است.
تعدیل نیروی بانک‌های بزرگ استرالیا

تعدیل نیروی بانک‌های بزرگ استرالیا

بانک های بزرگ استرالیا در نظر دارند پیش از آغاز روند تحقیقات دولتی راجع به کسب و کار خود، با تعدیل نیرو و کاستن از سایر هزینه ها، به کاهش درآمد های خود پاسخ دهند.