۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
برگزاری مذاکرات صلح  «آستانه-9» در قزاقستان

برگزاری مذاکرات صلح «آستانه-9» در قزاقستان

مذاکرات صلح سوریه موسوم به آستانه-9 در قزاقستان برگزار می شود. با توجه به اعلام منابع آگاه به خاطر پایان مهلت توافق مناطق کاهش تنش، این بار توافق دیگری در جنوب غرب سوریه منعقد خواهد شد.
ایران یک شریک راهبردی برای چین است
وانگ یی:

ایران یک شریک راهبردی برای چین است

بنابر گزارش یک رسانه چینی وزرای خارجه ایران و چین با یکدیگر دیدار کرده و 'وانگ یی' وزیر خارجه چین در این دیدار بر حراست از منافع ایران تاکید کرده است.