۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
شرکت لیزینگ رایان سایپا شفاف سازی کرد

شرکت لیزینگ رایان سایپا شفاف سازی کرد

مدیرعامل شرکت لیزینگ رایان سایپا از افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه این شرکت خبر داد و گفت: سود هر سهم شرکت نیز بعد از افزایش سرمایه از ۱۵۰ ریال به ۱۶۶ ریال افزایش یافته است.
آب و هوا: تهران
C ۲۷
صاف رطوبت : ۱۷% سرعت باد : ۱۷.۷۰ کیلومتر
خبرنامه