۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
20 تفاوت‌ صنعت خودروسازی ایران با جهان

20 تفاوت‌ صنعت خودروسازی ایران با جهان

صنعت خودروسازی ایران هیچ چیزی برای رسیدن به قله‌ی افتخار کم ندارد، مشروط بر آنکه مواردی مانند؛ شایسته‌سالاری، خلاقیت و نوآوری و در نهایت ارتقاء بهره‌ وری را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد.
20 تفاوت‌ صنعت خودروسازی ایران با جهان

20 تفاوت‌ صنعت خودروسازی ایران با جهان

صنعت خودروسازی ایران هیچ چیزی برای رسیدن به قله‌ی افتخار کم ندارد، مشروط بر آنکه مواردی مانند؛ شایسته‌سالاری، خلاقیت و نوآوری و در نهایت ارتقاء بهره‌ وری را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد.
20 تفاوت‌ صنعت خودروسازی ایران با جهان

20 تفاوت‌ صنعت خودروسازی ایران با جهان

صنعت خودروسازی ایران هیچ چیزی برای رسیدن به قله‌ی افتخار کم ندارد، مشروط بر آنکه مواردی مانند؛ شایسته‌سالاری، خلاقیت و نوآوری و در نهایت ارتقاء بهره‌ وری را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد.
آب و هوا: تهران
C ۱۵
ابري رطوبت : ۲۳% سرعت باد : ۱۱.۲۷ کیلومتر
خبرنامه