۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
آزادسازی فاینانس فولاد قاینات تا یک ماه دیگر
آزادسازی

آزادسازی فاینانس فولاد قاینات تا یک ماه دیگر

آزاد سازی مرحله دوم فاینانس فولاد قاینات تا یک ماه دیگر و دست دوستی دادن شرکا و سهامداران این پروژه برای ادامه عملیات اجرایی این پروژه خبرهای خوشی است که مدیر عامل فولاد قاینات می دهد.
قرارداد گل گهر ۲ به کنسرسیومی از بخش خصوصی واگذار شد

قرارداد گل گهر ۲ به کنسرسیومی از بخش خصوصی واگذار شد

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: این سازمان در راستای اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم، برای نخستین بار در معدن گل گهر ۲، استخراج و فروش برجا سنگ آهن این معدن را به کنسرسیومی از بخش خصوصی واگذار کرد.