۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
زیرساخت اقتصادی و امنیتی وجود ندارد
در مهمترین قطب واردات و صادرات کشور؛

زیرساخت اقتصادی و امنیتی وجود ندارد

شهر بندر امام خمینی بعد از بندر شهید رجایی بزرگترین بندر تجاری ایران است این در حالی است زیرساختهای اقتصادی و امنیتی این شهر در وضعیت مناسبی نیست.
نبود ایران در لیست تامین کنندگان گاز و نفت اتحادیه اروپا

نبود ایران در لیست تامین کنندگان گاز و نفت اتحادیه اروپا

با اینکه ذخایر نفت و گاز اتحادیه اروپا بسیار اندک است با این حال این اتحادیه در این زمینه مصرف زیادی دارد که این باعث وابستگی بیشتر به کشورهای دارنده نفت و گاز شده که متاسفانه ایران در لیست تامین کنندگان گاز اروپا خالی است.
ایران بزرگترین اقتصاد خارج از WTO
سازمان توسعه تجارت:

ایران بزرگترین اقتصاد خارج از WTO

مدیر کل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت معتقد است که ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی (WTO) است.
سرنوشت نامعلوم کارت های بازرگانی

سرنوشت نامعلوم کارت های بازرگانی

با وجود توافقات جدید برای صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگانی و تعیین سقف برای میزان واردات، هنوز این تغییرات اجرایی نشده و همچنان کارت بازرگانی در دو راهی حذف یا اصلاح قرار دارد.