۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
مثبت شدن تراز تجاری کشور

مثبت شدن تراز تجاری کشور

تراز تجاری بخش غیر نفتی که سال گذشته بیش از هفت میلیارد دلار منفی شده بود، بار دیگر به مثبت ۶۰۴ میلیون دلار رسیده است.
محدودیت‌های صادراتی برای کشاورزان

محدودیت‌های صادراتی برای کشاورزان

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: با ایجاد موانع در مسیر صادرات تولیدات کشاورزی بخش عمده ای از تولیدات در این حوزه روی دست کشاورزان مانده است.