۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
چرا امسال از برف و باران خبری نیست؟
هشدار رییس هواشناسی نسبت به «شکل‌گیری کم‌بارشی انباشته» در کشور

چرا امسال از برف و باران خبری نیست؟

رئیس سازمان هواشناسی کشور نسبت به شکل گیری کم بارشی انباشته در کشور هشدار داد و گفت: متاسفانه آثارکمبود بارش فصل پاییز به صورت کم بارشی انباشته تا پایان سال ادامه خواهد داشت.