۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
نتیجۀ تحقیقات جدید: قند تومورهای مغزی را تغذیه کرده و آنها را تهاجمی‌تر می‌کند
دانشمندان به شواهدی دست یافته‌اند که نشان می دهد قند باعث تحریک سلول‌های سرطانی شده و آنها را تهاجمی‌تر می‌کند.

نتیجۀ تحقیقات جدید: قند تومورهای مغزی را تغذیه کرده و آنها را تهاجمی‌تر می‌کند

بنا بر گزارشی که پس از ۹ سال تحقیق در آزمایشگاههای بلژیک منتشر شد، مصرف بیش از اندازۀ شکر باعث می‌شود که «چرخۀ حیرت‌انگیزی» در سلول‌های سرطانی بوجود آید و در این چرخه گلوکز باعث فعال‌تر شدن سریع‌تر پروئین‌هایی به نام «راس» (Ras proteins) شود (نوعی از پروئین که اغلب در سلول‌های جهش یافته و بیش از حد فعالِ سرطانی وجود دارد) و به این ترتیب تولید و تکثیر سلول‌های سرطانی ادامه یابد.
آب و هوا: تهران
C ۱۵
ابري رطوبت : ۲۳% سرعت باد : ۱۱.۲۷ کیلومتر
خبرنامه