۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲

سیستم انرژی کدام کشورها کاراتر است؟

مجمع جهانی اقتصاد شاخصی به نام شاخص عملکرد معماری انرژی جهانی EAPI را معرفی کرد که مطالعه این شاخص نشان از گذر دنیا به سمت سیستم‌های انرژی پایدار‌تر و ایمن‌تر و از نظر اقتصادی به صرفه‌تر طی ده سال اخیر دارد.
فردا؛ اعزام ناوگروه کشورمان به روسیه
دریادار سیاری خبر داد

فردا؛ اعزام ناوگروه کشورمان به روسیه

فرمانده نیروی دریایی ارتش از اعزام ناوگروه کشورمان متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران، دماوند و ناو موشک انداز پیکان به بندر مخاچ قلعه روسیه خبر داد.