۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲

آسیا مقصد بزرگ گردشگری در دنیا است

صنعت توریسم یکی از صنایع بسیار مهم در اقتصاد امروز دنیا است و درآمد حاصل از آن اهمیت زیادی برای کشورها دارد. طبق گزارش سالانه مستر کارت در سال گذشته، بانکوک شهری بود که بیشترین شمار توریست ها را جذب کرد.
آب و هوا: تهران
C ۱۵
ابري رطوبت : ۲۳% سرعت باد : ۱۱.۲۷ کیلومتر
خبرنامه